Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Αρχιτεκτονική στη Βουλγαρία

Αρχιτεκτονική στη Βουλγαρία

 

Αγγλόφωνα τμήματα Αρχιτεκτονικής (Architecture) στη Βουλγαρία (Bulgaria) υπάρχουν στην πόλη της Σόφιας (Sofia). Η διάρκεια σπουδών είναι 5.5 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Αρχιτεκτονική στη Σόφια / Πέρνικ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Σόφιας / Πέρνικ (European Polytechnical University)

Το Ευρωπαϊκό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2010, είναι το νεότερο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας και εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο της χώρας Μπόικο Μπόρισοφ. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη με 19 διεθνείς ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές συνεργασίες. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) και έχει διαπιστευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Προσφέρει 17 προγράμματα σπουδών που διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και προσδοκά τα αμέσως επόμενα χρόνια να καταστεί το μεγαλύτερο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Ευρώπης με νέες εγκαταστάσεις και νέα προγράμματα. Επίσης, προγραμματίζεται στον ευρύτερο χώρο του Πανεπιστημίο να δημιουργηθεί τεχνολογικό πάρκο το όποιο θα καταστήσει το Πανεπιστήμιο κέντρο ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

  • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
  • Δίδακτρα: 2.000* € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
  • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

*Υπάρχει έκπτωση 0-100% στα δίδακτρα, ανάλογα με τη βαθμολογία που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής σε κάθε έτος.

Περισσότερα

 

Βουλγαρόφωνο τμήμα Αρχιτεκτονικής (Architecture) στη Βουλγαρία (Bulgaria) υπάρχει στην πόλη της Σόφιας (Sofia). Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Αρχιτεκτονική στη Σόφια - Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας στη Σόφια (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy)

Το Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας στη Σόφια ιδρύθηκε το 1942 από τον Τσάρο Μπόρις τον Τρίτο. Το 1945 μετατράπηκε σε κρατικό ίδρυμα και το 1953 διαιρέθηκε σε επιμέρους τμήματα. Τη σημερινή της ονομασία η Σχολή την έλαβε το 1990. Σήμερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες: Αρχιτεκτονικής (Architecture), Γεωδαισίας (Geodesy), Υδροτεχνικής (Hydrotechnics), Πολεοδομίας (Structural Engineering), Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Transportation Engineering) και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (Applied Linguistics). Η Σχολή απασχολεί περίπου 5.000 φοιτητές πλήρους φοίτησης, αρκετούς μερικής φοίτησης καθώς και 50 υποψήφιους διδάκτορες. Κατά τη διάρκεια της υπαρξής του, το Ίδρυμα έχει προετοιμάσει πάνω από 5.700 αρχιτέκτονες και 25.000 μηχανικούς. Το προσωπικό του ανέρχεται στους 364 καθηγητές (σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το προσωπικό απαρατίζουν 25 τακτικοί καθηγητές, 147 αναπληρωτές, 168 επίκουροι και 24 λέκτορες). Στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται συμπεριλαμβάνονται οι πτυχιακές (Bachelor), μεταπτυχιακές (Postgraduate), διδακτορικές (PhD) και μεταδιδακτορικές (Postdoctoral) σπουδές. Επίσης, υπάρχουν και κύκλου σπουδών δια βίου μάθησης.

  • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
  • Δίδακτρα: 3.200 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
  • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Αρχιτεκτονική στη Σόφια - Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο (New Bulgarian University)

Το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Βουλγαρίας, ιδρυθέν το 1991. Το μότο του, «Μην φοβάστε την ποικιλία» (“Ne varietatem timeamus”), εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία που πρεσβεύει, αφού οι ιδρυτές του είχαν στο μυαλό τους ένα μοντέρνο ίδρυμα, που όμως θα στηριζόταν στην πνευματική παράδοση της Βουλγαρίας. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σπουδές σε μια πλειάδα από ειδικότητες (μεταξύ των οποίων η Νομική, η Αρχιτεκτονική, η Αθρωπολογία, η Αρχαιολογία, η Ψυχολογία, οι Πολιτικές Επιστήμες, οι Θεατρικές και οι Τουριστικές σπουδές, κ.ά.), απασχολώντας πάνω από 7500 φοιτητές.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από δύο κυρίως κτίρια. Επίσης το ίδρυμα διαθέτει τη δική του ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρονται περιλαμβάνονται 37 πτυχιακά (Bachelor), 69 μεταπτυχιακά (Postgraduate) και 26 διδακτορικά (PhD). Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που οργανώνει και προωθεί το Ν.Β.Π., καθιστώντας το ταγό της βουλγαρικής εκπαίδευσης.

  • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
  • Δίδακτρα: 1.700 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
  • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Άλλες ειδικότητες στη Βουλγαρία