Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Διδακτορικό - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

Διδακτορικό - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

 

Αγγλόφωνο Διδακτορικό στη Βουλγαρία (Bulgaria), Ρουμανία (Romania), Σλοβακία (Slovakia), Τσεχία (Czech). H διάρκεια σπουδών είναι 3-4 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Διδακτορικό στη Βουλγαρία (PhD in Bulgaria)


Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού του τίτλου (Master), ο διπλωματούχος μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο διδακτορικό πρόγραμμα. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής (έκτασης περίπου 60,000 λέξεων) που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD). Ο χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής είναι καθαρά ερευνητικός και δεν περιλαμβάνει παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων. Η μόνη υποχρέωση του υποψηφίου διδάκτορα είναι η ενημέρωση του επιβλέποντα καθηγητή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στη Βουλγαρία, τα διδακτορικά προγράμματα χωρίζονται σε:

-Προγράμματα πλήρους παρακολούθησης (full time): Η διάρκεια αυτών ορίζεται στα 3 χρόνια. Τα αγγλόφωνα διδακτορικά είναι κατά τι ακριβότερα από τα αντίστοιχα βουλγαρόφωνα (περίπου κατά 1.000 Ευρώ τον χρόνο).
-Προγράμματα μερικής παρακολούθησης
(part time): Η διάρκειά τους ορίζεται στα 4 χρόνια και κοστίζουν λίγο ακριβότερα από τα αντίστοιχα βουλγαρόφωνα.
-Αυτόνομα προγράμματα χωρίς επίβλεψη (unsupervised): Αφορούν σε προγράμματα που εστιάζουν αποκλειστικά σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Η διάρκειά τους ορίζεται στα 3 χρόνια.
-Πρόγραμμα τηλεσπουδών (distant learning): Για μερικές ειδικότητες μόνο (συνήθως ανθρωπιστικών σπουδών).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η πρότερη απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Αυτή η απαίτηση αντισταθμίζεται από τη δυνατότητα του υποψηφίου να συγγράψει τη διατριβή του εξ ολοκλήρου από απόσταση, καθώς η φυσική του παρουσία στη Βουλγαρία δεν κρίνεται απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει την άνεση να δουλεύει ακόμα και στην Ελλάδα και να μεταβαίνει όποτε ευκαιρεί στη Βουλγαρία για να συνεννοηθεί με τον επιβλέποντά του. Με την ολοκλήρωση της διατριβής, ο υποψήφιος καλείται να υποστηρίξει ενώπιον επιτροπής την εργασία του.

Τα δίδακτρα για τις σπουδές πλήρους παρακολούθησης κυμαίνονται στα 3.500 Ευρώ ανά έτος και τα αντίστοιχα μερικής παρακολούθησης στα 2.500 Ευρώ. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταβάλουν τα δίδακτρα σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το κόστος διαβίωσης στη Βουλγαρία, όπως είναι γνωστό, κινείται σε αξιοπρόσεκτα χαμηλά επίπεδα, καθώς τα μηνιαία έξοδα ενός φοιτητή δεν ξεπερνούν τα 500 Ευρώ.

Διδακτορικά προγράμματα προσφέρονται στη Βουλγαρία για πάρα πολλές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων η Ιατρική, η Ιστορία, οι Βαλκανικές Σπουδές, η Κοινωνιολογία, η Βιολογία (και οι συναφείς αυτής κλάδοι).

 

Διδακτορικό στη Ρουμανία (PhD in Romania)


Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, ο διπλωματούχος μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο διδακτορικό πρόγραμμα. Διδακτορικά προγράμματα προσφέρονται τόσο από τα ιδιωτικά, όσο και από τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αίτηση του υποψηφίου στο πανεπιστήμιο της αρεσκείας του, την επιλογή του θέματός του που θα αποτελέσει τη διδακτορική διατριβή που θα εκπονήσει και την ανάληψη του φοιτητή από κάποιον καθηγητή, ο οποίος εκτελεί χρέη επόπτη. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη έκταση (περί τις 60,000 λέξεις). Μετά την πάροδο του ορισμένου χρονικού διαστήματος, ο φοιτητής καταθέτει την εργασία του και την υποστηρίζει ενώπιον επιτροπής. Μερικές φορές, της υποστήριξης έπεται και μία τελική εξέταση του φοιτητή. Η διατριβή έχει καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα και τις περισσότερες φορές δεν υποχρεώνει τον φοιτητή να παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα.

Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι συνήθως τρία (3) χρόνια, συν ένα (1) για τη συγγραφή της διατριβής, κατά το οποίο ο φοιτητής δεν πληρώνει δίδακτρα (3+1 έτη). Προγράμματα που περιλαμβάνουν εργαστήρια και άλλου τύπου έρευνα μπορεί να διαρκούν και περισσότερο (4 έως 6 έτη). Τα δίδακτρα κυμαίνονται από 900 έως 1.000 Ευρώ τον χρόνο και μπορεί να καλυφθούν από διάφορες υποτροφίες που προσφέρει το ρουμάνικο κράτος, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλό (όχι πάνω από 500 με 600 Ευρώ ανά μήνα).

Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ρουμάνικων διδακτορικών προγραμμάτων που πρέπει να έχει υπόψει του ο υποψήφιος είναι τα ακόλουθα:

-Στα προγράμματα που απαιτείται κάποιου είδους παρακολούθηση σεμιναρίων και μαθημάτων, υπάρχουν πρωινά και απογευματινά μαθήματα.
-Υπάρχουν προγράμματα και σε άλλες, πλην των αγγλικών, ευρωπαϊκές γλώσσες (εξαιρουμένων των ρουμάνικων): γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.
-Εκτός από τα προγράμματα πλήρους παρακολούθησης, υπάρχουν επιλογές για αντίστοιχα μερικής παρακολούθησης, όπως και για λίγα τηλε-παρακολούθησης.
-Διδακτορικά προγράμματα προσφέρονται για μία πληθώρα ειδικοτήτων, όπως είναι η ιατρική (και οι συναφείς αυτής κλάδοι), βιολογία, χημεία, νομική, φιλοσοφία, φιλολογία, παιδαγωγικά, κ.ά.

Λαμβάνοντας όλες τις παραπάνω παραμέτρους υπόψιν του, ο υποψήφιος, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, μπορεί να επιλέξει το διδακτορικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, έχοντας κατά νου να συνδυάσει την ποιότητα των σπουδών του με ένα συμφέρον για εκείνον οικονομικό πακέτο.

Διδακτορικό στη Σλοβακία (PhD in Slovakia)

 

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, ο διπλωματούχος μπορεί να συνεχίσει στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί τον αποκλειστικό σκοπό του υποψηφίου, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή του. Προϋπόθεση για την αποδοχή του υποψηφίου στον τρίτο κύκλο σπουδών αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση του δεύτερου (μεταπτυχιακό πρόγραμμα). Της ολοκλήρωσης της διατριβής ακολουθεί υποστήριξη ενώπιον επιτροπής.

Πριν καν ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, το κάθες ίδρυμα ορίζει τον κύκλο θεμάτων από τον οποίο καλείται ο φοιτητής να επιλέξει ένα, το οποίο θα αποτελέσει το θέμα της διδακτορικής του διατριβής. Τα διδακτορικά προγράμματα χωρίζονται σε δύο ειδών:

1. Διδακτορικά πλήρους παρακολούθησης (full time), η διάρκεια των οποίων ορίζεται στα τρία (3) με τέσσερα (4) χρόνια. Για τους υποψηφίους αυτών των προγραμμάτων προβλέπονται υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων.
2. Διδακτορικά μερικής παρακολούθησης (part time), η διάρκεια των οποίων ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια και άνω. Για τους υποψηφίους αυτών των προγραμμάτων δεν προβλέπονται υποτροφίες από τα ιδρύματα.

Οι τίτλοι που απονέμονται μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών, είναι οι ακόλουθοι:

- Doktor (βασικός τίτλος, PhD).
- Doktor umenia (καλλιτεχνικές σπουδές, ArtD).
- Licenciát teológie ή Doktor teológie (σπουδές στη θεολογία, ThLic και ThDr αντίστοιχα).

Τα δίδακτρα κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 Ευρώ για τους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος διαβίωσης στη Σλοβακία υπολογίζεται μεταξύ 900 και 1.200 Ευρώ.

Πριν ο φοιτητής επιλέξει το διδακτορικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, κρίνεται απαραίτητο να λάβει υπόψιν του:

-Την ποιότητα σπουδών που αποζητά.
-Το ύψος των διδάκτρων του προγράμματος σε συνδυασμό με το κόστος διαβίωσης.
-Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων πρέπει να αποτελέσει την πυξίδα για την ασφαλή επιλογή διδακτορικών προγραμμάτων.

Άλλες ειδικότητες