Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » ΝΕΑ » ΑΡΘΡΑ » Σπουδές Ψυχολογίας - Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Σπουδές Ψυχολογίας - Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Οι σπουδές στον τομέα της Ψυχολογίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Ελλάδα. Οι σπουδές αυτές παρέχονται στην Ελλάδα είτε από δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ. και Πανεπιστήμιο Κρήτης), είτε από εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου (Ι.Ε.Κ., ξένα Κολλέγια της ημεδαπής κ.λπ.). Στο εξωτερικό, υπάρχει μια πληθώρα από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι μπορούν να ακολουθήσουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας. Η Global Education συνεργάζεται με διάφορα ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν Αγγλόφωνα (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Βουδαπέστης), Βουλγαρόφωνα (Πανεπιστήμιο Σόφιας, Φιλιππούπολης, Μπλαγκόεβγκραντ), ακόμα και Ελληνόφωνα (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) προγράμματα σπουδών στην Ψυχολογία.

Σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές των ψυχολόγων στην Ελλάδα, οι κάτοχοι αντίστοιχων τίτλων σπουδών έχουν να επιλέξουν μεταξύ αρκετών εναλλακτικών εργασιακών επιλογών. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι τίτλων Ψυχολογίας, μπορούν να εργαστούν: α) στον Δημόσιο τομέα (Νοσοκομεία, Κλινικές, Αστυνομία, Στρατός, Δημόσια Σχολεία, Φυλακές, Κέντρα Απεξάρτησης, κ.α.) και β) στον Ιδιωτικό Τομέα (ανεξάρτητοι επαγγελματίες, Ιδιωτικές Κλινικές, Ιδιωτικά Σχολεία, διαφημιστικές εταιρείες, διάφορες Εταιρείες που ζητούν τους λεγόμενους «οργανωτικούς ή βιομηχανικούς ψυχολόγους» κ.α.). Πάντως, μια σημαντική παράλειψη εκ μέρους του ελληνικού κράτους αποτελεί η απουσία νομικής κάλυψης για επιμέρους ειδικότητες (π.χ. κλινικούς ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους κ.ά.). Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι στην αγορά εργασίας μπορεί να εμφανίζονται, ως εξειδικευμένοι «ψυχολόγοι», άνθρωποι που τελικά είναι ανειδίκευτοι σε αυτό που δηλώνουν, μια πραγματικότητα που βλάπτει τόσο τους κανονικούς ψυχολόγους, όσο και τις οικογένειες που ζητούν βοήθεια από επαγγελματίες που παρέχουν ψεύτικα στοιχεία για τα προσόντα τους.

Όσον αφορά στην αναγνώριση των πτυχίων Ψυχολογίας και τα εργασιακά δικαιώματα των ψυχολόγων, πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας (Ι.Ε.Κ., ξένα Κολλέγια της ημεδαπής) αναγνωρίζονται πλέον από το ελληνικό δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όχι όμως από τα αντίστοιχα στον κλάδο σπουδών επιμελητήρια και σωματεία εκπροσώπησης (όπως είναι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος). Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος τίτλους σπουδών από τέτοιου είδους ιδρύματα δεν θα μπορέσει να εκδώσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος (η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς την κατάλληλη άδεια συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται), ούτε όμως και να εκπροσωπηθεί για τα δικαιώματά του από τους αρμόδιους φορείς που εκπροσωπούν κανονικά τους κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Στον αντίποδα βρίσκονται τα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως και τα αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν αναγνωρισμένους τίτλους, που οδηγούν στην ομαλή απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Αναφορικά με τα αγγλόφωνα (και ελληνόφωνα) προγράμματα Ψυχολογίας στα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται η Global Education, αναφέρονται, ανά ίδρυμα, τα ακόλουθα:

1. Το European University στη Λευκωσία (Κύπρος) προσφέρει αγγλόφωνο και ελληνόφωνο πρόγραμμα bachelor, τα οποία ολοκληρώνονται βάσει του συστήματος συλλογής πόντων που ακολουθεί το πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα του κάθε προγράμματος χωρίζονται σε: 1) μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, 2) μαθήματα κοινού κορμού, 3) μαθήματα ειδίκευσης και 4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται στα 6.200 Ευρώ (για 10 μαθήματα 30 διδακτικών ωρών, διάρκειας δύο τετραμήνων), στα οποία προστίθενται διάφορα τέλη (περί τα 130 Ευρώ) για να απολαμβάνει ο φοιτητής όλων των παροχών από τη χρήση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Αμφότερα τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ο κάτοχος ενός από τους ανωτέρω τίτλους μπορεί να εκδώσει ανεμπόδιστα και δικαιωματικά άδεια άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και να εγγραφεί στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.

2. Στο Πανεπιστήμιο Έοτβος Λοράντ (Eotvos Lorand University), στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας προσφέρεται αγγλόφωνο πρόγραμμα Ψυχολογίας, που οδηγεί σε απόκτηση τίτλου Bachelor (Πτυχίο), διάρκειας 3 (τριών) ετών, και, μετέπειτα, σε τίτλο σπουδών Master (Μεταπτυχιακός τίτλος), διάρκειας 2 (δύο) ετών. Το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει το πανεπιστήμιο είναι κανονικά αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται στα 8.400 Ευρώ.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν και κάποια βουλγαρόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας σε πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται η Global Education (Πανεπιστήμιο Σόφιας, Φιλιππούπολης, Μπλαγκόεβγκραντ) με δίδακτρα της τάξης των 3.000-3.300 Ευρώ.

Συνοψίζοντας, οι υποψήφιοι που σκέπτονται πού θα ήταν πιο συμφέρον να σπουδάσουν Ψυχολογία, θα πρέπει, εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να σπουδάσουν σε δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, να αποκλείσουν τα ελληνικά Ι.Ε.Κ. και τα εν Ελλάδι παραρτήματα των ξένων Κολλεγίων και να εξετάσουν την εναλλακτική της φοίτησης σε ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι αυτά με τα οποία συνεργάζεται η Global Education, τα οποία παρέχουν ποιοτικά προγράμματα σε προσιτές, εν γένει, τιμές.