Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Ιατρική στην Αγγλία

Ιατρική στην Αγγλία

 

Στην Αγγλία υπάρχουν 32 ιατρικές σχολές. Το General Medical Council (GMC) διασφαλίζει την ποιότητα των ιατρικών πτυχίων που απονέμονται.

Η διάρκεια των σπουδών καθορίζεται στα 5 χρόνια. Με το πέρας της 5ετούς φοίτησης, απονέμονται, ανάλογα, οι τίτλοι Bachelor of Medicine (MBChB) ή Bachelor of Surgery (MBBS) στους πτυχιούχους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ενός επιπλέον έτους (intercalated degree) για την απόκτηση διάφορων τίτλων (BSc, BmedSci, BA ή MmedSec), σε κάποιον ερευνητικό τομέα ιατρικού ενδιαφέροντος. Το επιπλέον έτος συνήθως πραγματοποιείται, κατόπιν απόφασης του Πανεπιστημίου, είτε α) μεταξύ 2ου και 3ου έτους, είτε β) μεταξύ 3ου και 4ου, είτε, τέλος, γ) μεταξύ 4ου και 5ου έτους φοίτησης. Σε μερικές ιατρικές σχολές η παρακολούθηση του επιπλέον έτους είναι υποχρεωτική, ενώ σε άλλες προαιρετική. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος στις ιατρικές σχολές, και ιδιαίτερα στους πιο δημοφιλείς τομείς αυτών, κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του υψηλού ανταγωνισμού.

Ορισμένα πανεπιστήμια προσφέρουν εξαετείς σπουδές ιατρικής, ενσωματώνοντας στην αρχή των πτυχιακών σπουδών (Bachelor) κάποιο πρόγραμμα (Foundation / Pre-clinical) διάρκειας ενός έτους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε υποψήφιους που δεν είχαν συμπληρώσει τον αναγκαίο αριθμό μαθημάτων θετικών επιστημών στα ALevels τους. Τέτοια προγράμματα προσφέρονται από τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: Bradford University, Bristol University, Cardiff University, Dundee University, Durham University, Keele University, King's College London, Liverpool University, Manchester University, Norwich Medical School, Sheffield University, Southampton University, St George's University of London.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του βασικού πτυχίου, οι απόφοιτοι υποχρεούνται να μετεκπαιδευτούν για 2 επιπλέον χρόνια σε νοσοκομεία και κλινικές ώστε να ολοκληρώσουν το Foundation Training (F1 και F2), αφού σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 93/16) οι απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 5.500 ώρες σπουδών ή 6 χρόνια βασικών σπουδών. Μετά το Foundation Training, μπορούν να ειδικευτούν στην Γενική Ιατρική – GPs (συνολικά έτη σπουδών: 5) ή σε κάποια ιατρική ειδικότητα (ελάχιστα έτη σπουδών: 8).

Η εισδοχή στην ιατρική σχολή των πανεπιστήμια της Αγγλίας γίνεται μόνο μέσω των GCE A Levels. Ως υποχρεωτικό ορίζεται το μάθημα της Χημείας, προαιρετικό της Βιολογίας, ενώ το πρόγραμμα μπορεί να συμπληρώσει κάποιο μάθημα θετικών επιστημών. Οι βαθμοί στα μαθήματα των A Levels θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλοί, αφού, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, τα περισσότερα Πανεπιστήμια δέχονται υποψήφιους μόνο με Α*. Επιπλέον, στην πλειονότητα των Πανεπιστημίων αυτών, ο υποψήφιος χρειάζεται να διαγωνιστεί σε κάποιο από τα καθιερωμένα τεστ εισαγωγής, όπως είναι το UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) ή το BMAT (BioMedical Admissions Test). Σημειωτέον ότι τα περισσότερα Πανεπιστήμια ζητάνε το UKCAT, ενώ άλλα (όπως είναι τα Πανεπιστήμια του Cambridge, της Oxford, το UCL και το Imperial College) το BMAT.

Τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στις Ιατρικές Σχολές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

  • Παραδοσιακά (Traditional): Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως διαλέξεις και σεμινάρια πάνω στη γενική ιατρική, τα πρώτα 2 χρόνια (3 χρόνια εάν περιλαμβάνει κάποιο intercalated degree), ενώ τα υπόλοιπα έτη διδάσκονται σε νοσοκομεία και κλινικές (ward rounds, GP placements κα.). Τα πανεπιστήμια που προσφέρουν κυρίως τέτοια προγράμματα είναι αυτό της Oxford και του Cambridge.
  • Ενσωματωμένα (Integrated): Τα προγράμματα αυτά διδάσκονται από τις περισσότερες ιατρικές σχολές της Αγγλίας. Από το πρώτο έτος σπουδών συνδυάζουν προ-κλινική διδασκαλία και πρακτική εκμάθηση σε νοσοκομεία και κλινικές.
  • Προβληματοκεντρική μάθηση (Problem-Based Learning): Ο στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι να επιτρέψουν στους φοιτητές να συνδυάσουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες τους. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εβδομάδα, μία ομάδα φοιτητών εξετάζει κάποιο υποθετικό κλινικό σενάριο. Στο τέλος της εβδομάδας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας από τους συμμετέχοντες, και η ομάδα εξάγει τα συμεράσματα της.


Η υποβολή των αιτήσεων στις ιατρικές σχολές πραγματοποιείται μέσω του UCAS. Οι προθεσμίες λήγουν νωρίτερα από τις υπόλοιπες σχολές (μέσα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους).

Οι σπουδές ιατρικής στην Αγγλία είναι αρκετά ανταγωνιστικές αφού κάθε χρόνο το ποσοστό εισαγωγής, εν σχέσει με τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, ανέρχεται στο 8%.

Τα δίδακτρα κοστίζουν από 9.000 - 30.000 λίρες (11.000-40.000 €) το χρόνο και μπορούν να καλυφθούν από φοιτητικό δάνειο. Πιο συγκεκριμένα, για τα πρώτα 4 έτη σπουδών, η κυβέρνηση της Αγγλίας, μέσω του φορέα Student Finance England, παρέχει φοιτητικό δάνειο, ενώ από το 5ο έτος και μετά παρέχεται υποτροφία από τον Κρατικό Φορέα Υγείας (NHS Student Bursary Scheme).

Τα Πανεπιστήμια της Αγγλίας που προσφέρουν σπουδές ιατρικής είναι τα ακόλουθα:
Aberdeen, Queen Mary (London), Birmingham, Brighton and Sussex Medical School, Bristol, Cambridge, Cardiff, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Hull York Medical School, Imperial College (London), Keele, King's College London, Leeds, Leicester, Liverpool, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Manchester, Newcastle, Norwich Medical School (East Anglia), Nottingham, Oxford, Peninsula College of Medicine and Dentistry, Queen's University Belfast, Sheffield, Southampton, St Andrews, St George's (London), Swansea, University College London, Warwick

 

Άλλες ειδικότητες στην Αγγλία