Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Μάστερ / Μεταπτυχιακό - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

Μάστερ / Μεταπτυχιακό - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

 

Αγγλόφωνα Μάστερ / Μεταπτυχιακά στη Βουλγαρία (Bulgaria), Ρουμανία (Romania), Σλοβακία (Slovakia). H διάρκεια σπουδών είναι 3-4 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Μάστερ / Μεταπτυχιακό στη Βουλγαρία (Master in Bulgaria)

 

Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει τις πτυχιακές του σπουδές μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βουλγαρία. Αν ο φοιτητής έχει λάβει το πτυχίο του από βουλγάρικο πανεπιστήμιο (Bachelor, συνήθως τεταρτοετής κύκλος), μπορεί να προσθέσει ακόμη ένα έτος μεταπτυχιακών σπουδών και άρα να ολοκληρώσει τη διαδικασία απόκτησης Bachelor/Master σε 5 συναπτά έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το πτυχίο του είναι από ξένο πανεπιστήμιο ή αν δεν επιθυμεί να συνεχίσει αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τις σπουδές του, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την εισαγωγή του σε κάποιο Master αυτόνομα. Τα προγράμματα Master στη Βουλγαρία μπορεί να διαρκούνε από ένα έως δύο έτη.

Τα περισσότερα αγγλόφωνα Master στη Βουλγαρία ακολουθούν το σύστημα των Credits (Πόντοι). Ο φοιτητής καλείται να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό πόντων για να συνεχίσει στο επόμενο εξάμηνο. Στο τέλος του εκάστοτε προγράμματος, ο φοιτητής καλείται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, με τη βοήθεια του επόπτη καθηγητή του. Της συγγραφής ακολουθεί συνήθως η υποστήριξή της ενώπιον επιτροπής.

Το κόστος των μεταπτυχιακών στη Βουλγαρία κυμαίνεται από 500 έως 3.500 Ευρώ τον χρόνο (σε σπάνιες περιπτώσεις ακριβότερα). Τις περισσότερες φορές, απαιτείται η πλήρης παρακολούθηση από μερους του φοιτητή. Το κόστος διαβίωσης στη Βουλγαρία κυμαίνεται γενικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα (περίπου 500 Ευρώ τον μήνα). Σε μερικές περιπτώσεις προβλέπονται υποτροφίες και βραβεία, αν και συνήθως οι υποτροφίες και τα δάνεια στοχεύουν στους Βούλγαρους πολίτες.

Στη Βουλγαρία προσφέρονται προγράμματα Master για πάρα πολλές ειδικότητες, όπως είναι η Ιατρική (με τους συναφείς κλάδους), οι Διεθνείς Σχέσεις, η Αγγλική Φιλολογία, οι Βαλκανικές Σπουδές, τα Χρηματοοικονομικά, η Βιολογία (με όλους τους συναφείς κλάδους: Ζωολογία, Εντομολογία, Παρασιτολογία, κ.ά.), η Βιοτεχνολογία, η Οικολογία, κ.ά.

Ο φοιτητής που σκέπτεται να συνεχίσει τις σπουδές του στη Βουλγαρία θα πρέπει να έχει υπόψει του τα εξής:

-Η Βουλγαρία συμφέρει έναν νέο σπουδαστή σε διάφορα επίπεδα: Γεωγραφική εγγύτητα, χαμηλό κόστος διαβίωσης και σχετικά χαμηλά δίδακτρα.
-Η Βουλγαρία αποτελεί πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα πτυχία που απονέμει αναγνωρίζονται κανονικά από το ελληνικό Δημόσιο.
-Η βουλγάρικη αγορά αποτελεί ένα σχετικά παρθένο πεδίο. Με δεδομένο ότι η αντίστοιχη ελληνική παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ο διπλωματούχος μπορεί να ψάξει και να βρει δουλειά εκεί.

 

Μάστερ / Μεταπτυχιακό στη Ρουμανία (Master in Romania)


Η Ρουμανία διαθέτει ένα ιδιότυπο σύστημα παιδείας, το οποίο παρέχεται τόσο από δημόσια, όσο και από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, η προπτυχιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Η δεύτερη οδηγεί σε απόκτηση τίτλου που ισοδυναμεί με πτυχίο. Οι απόφοιτοι της μακροπρόθεσμης εκπαίδευσης, διάρκειας 4 με 6 ετών, μπορούν να συνεχίσουν σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμμα.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

-Ανώτερες σπουδές (advanced studies): Οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος. Διαρκούν 1 με 2 έτη.
-Σπουδές Master (master studies): Οδηγούν στην απόκτηση τίτλου master. Διαρκούν 1 με 2 έτη.
-Ακαδημαϊκές σπουδές (academic studies): Αποτελούν σπουδές επαγγελματικής εξειδίκευσης, διάρκειας 2 με 3 έτη.

Στη Ρουμανία απονέμονται πολλών ειδών διπλώματα, ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης των απαιτούμενων κύκλων σπουδών από μεριάς του φοιτητή (“Certificat de studii”, “Diplomã de absolvire a unui colegiu”, “Diplomã de licenþã”, “Diplomã de magister/master”, “Diplomã de studii aprofundate” και “Diplomã de studii, academice”).

Τα δίδακτρα δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια, καθώς κάθε ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, θέτει τον δικό του πήχυ (αν και δεν υπάρχουν, ως προς αυτό, σημαντικές αποκλίσεις), ενώ ένας επιπρόσθετος παράγοντας για τα απαιτούμενα δίδακτρα αποτελεί ο κλάδος σπουδών (οι ιατρικές, για παράδειγμα, είναι ακριβότερες από άλλες ειδικότητες). Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, εν γένει, τα δίδακτρα κινούνται από 900-1.000 Ευρώ τον χρόνο, για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, το κόστος ζωής στη Ρουμανία είναι αρκετά χαμηλό, και άρα πολύ συμφέρον για τον Έλληνα φοιτητή. Υπολογίζεται ότι, για κάθε μήνα, ο φοιτητής χρειάζεται γύρω στα 500 με 600 Ευρώ.

Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται για πολλές ειδικότητες στη Ρουμανία: Ιατρική, Φιλοσοφία, Κοινωνικές σπουδές, Βιολογία κ.ά. Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι προσφέρονται και μεταπτυχιακά σε διάφορες άλλες γλώσσες, όπως είναι τα γαλλικά, τα γερμαντικά και τα ιταλικά.

Συνεπώς, ο Έλληνας φοιτητής θα πρέπει, λοιπόν, να διεξαγάγει μία ενδελεχή έρευνα για να βρει τι πραγματικά τον ενδιαφέρει και κατόπιν να αποφασίσει με γνώμονα την ποιότητα των σπουδών, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κόστος.

 

Μάστερ / Μεταπτυχιακό στη Σλοβακία (Master in Slovakia)

 

Η ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών στη Σλοβακία μπορούν να συνεχιστούν από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να διαρκούν από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια, ενώ για κάποιες ειδικότητες, όπως είναι η ιατρική, διαρκούν έως και έξι χρόνια. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τη συνδυαστική παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου (οπότε η συνολική διάρκεια πτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών αγγίζει τα πέντε (5) με έξι (6) χρόνια), είτε την αυτόνομη εγγραφή του σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα (η διάρκεια του οποίου καθορίστηκε ως ανωτέρω).

Η ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη Σλοβακία μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ενός από τους ακόλουθους τίτλους:

-Inžinier (Τεχνικές ειδικότητες και Αρχιτεκτονική).
-Magister (Φυσικές επιστήμες, Φαρμακευτική, Κοινωνικές επιστήμες, Καλλιτεχνικά, Νομική, Παιδαγωγικά, Θεολογία).
-Doktor (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική).

Ο τρόπος εισαγωγής στα μεταπτυχιακά προγράμματα γίνεται με δύο τρόπους:

α) με γνώμονα τη βαθμολογία των πτυχιούχων στις τελικές πτυχιακές εξετάσεις,
β) με την επιτυχία του υποψηφίου στις εισαγωγικές εξετάσεις του εκάστοτε προγράμματος. Τον τελικό λόγο για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου στο πρόγραμμα έχει ο πρύτανης του κάθες ιδρύματος. Σημειωτέον ότι κάθε ίδρυμα ορίζει από μόνο του τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει.

Τα δίδακτρα στα διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα ποικίλουν και κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 Ευρώ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κάλυψη των διδάκτρων προβλέπονται υποτροφίες, τις οποίες διαχειρίζεται το κάθε ίδρυμα με ξεχωριστό τρόπο. Το κόστος διαβίωσης στη Σλοβακία δεν κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό, όχι όμως και όσο συμφέρον σε σχέση με τα αντίστοιχα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Υπολογίζεται ότι, ανά μήνα, ο φοιτητής χρειάζεται 900 με 1.200 Ευρώ.

Ο Έλληνας φοιτητής που θα επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει, λοιπόν, υπόψει του:

-Το κύρος του πανεπιστημίου και, ειδικότερα, του προγράμματος στο οποίο θα εγγραφεί.
-Το κόστος ζωής, σε συνδυασμό με τα δίδακτρα που θα κληθεί να καταβάλει, να είναι διαχειρίσιμα εν σχέσει με τις οικονομικές του δυνατότητες.
-Συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω παράγοντες και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, να επιλέξει το πρόγραμμα που τον ικανοποιεί περισσότερο.

 

Άλλες ειδικότητες