Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ » BUCHAREST UNIVERSITY

Bucharest University- Πολιτικός Μηχανικός Ρουμανία- Βουκουρέστι

Σπουδές στο εξωτερικό - Πολυτεχνείο - Πολιτικός Μηχανικός Ρουμανία – Bucharest / Βουκουρέστι

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Έτος προσχώρησης στην ΕΕ: 2007
Πολιτικό σύστημα: Δημοκρατία
Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι
Συνολική έκταση: 237.500 km2
Πληθυσμός: 21,5 εκατομμύρια
Νόμισμα: Λέι
Eπίσημη γλώσσα: Ρουμανικά

 

Σπουδές στη Ρουμανία - Bucharest Technical University of Civil Engineering


Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας, με πληθυσμό που αγγίζει τα δύο εκατομμύρια (σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια). Η πόλη είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα. Πρόκειται για το οικονομικό, πολιτιστικό και βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας.
Η πρώτη ιστορική αναφορά στην πόλη εντοπίζεται στα 1459. Στα μέσα του 19ου αιώνα το Βουκουρέστι γίνεται η πρωτεύουσα της Μολδοβλαχίας και το 1881 του νεότευκτου Βασίλειου της Ρουμανίας. Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τώρα υπό ναζιστική κατοχή, βομβαρδίζεται από τις συμμαχικές δυνάμεις. Το 1989, με την ανεξαρτητοποίηση της Ρουμανίας, γίνεται η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ρουμανίας.
Στο Βουκουρέστι συνυπάρχει η παραδοσιακή με την μοντέρνα αρχιτεκτονική και αισθητική. Στα παραδοσιακά κτίσματα περιλαμβάνονται το παλάτι των Κρετσουλέσκου (αρχές του 20ου αιώνα) και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη (1895). Στα μοντέρνα εντάσσονται μνημεία που ανεγέρθηκαν επί Κομμουνισμού,όπως είναι η Βουλή (τελείωσε το 1989), που στεγάζει παράλληλα και την Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, αλλά και πιο σύγχρονα, όπως είναι η «Αψίδα του Θριάμβου» (1935), η Εθνική και το Πολεμικό Μουσείο (1923).

 

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών στο Βουκουρέστι (Technical University of Civil Engineering in Bucharest) είναι το μεγαλύτερο και μοναδικό Πανεπιστήμιο στη Ρουμανία που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και στα παρακλάδια του (Κτηριακές Υπηρεσίες, Κατασκευαστικά Μηχανήματα και Εξοπλισμός, Περιβαλλοντολογική Μηχανική, Γεωδαισίας κτλ.) από το 1948 που ιδρύθηκε. Σήμερα, αποτελείται από 7 σχολές (Ι. Πολιτικών, Βιομηχανικών και Αγροτικών Κτηρίων, ΙΙ. Υδροτεχνική, ΙΙΙ. Σιδηροδρομίας, Δρόμων και Γεφυρών, ΙV. Κτηριακών Υπηρεσιών, V. Τεχνολογικού Εξοπλισμού, VI. Γεωδαισίας, VII. Μηχανικών σε Ξένες Γλώσσες) που στεγάζονται στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις σε μια έκταση 33.000 τ.μ. Τα προγράμματα διδασκαλίας παρακολουθούν 7.500 φοιτητές και πραγματοποιούνται από περισσότερουσ από 527 αναγνωρισμένου κύρους διδακτικό προσωπικό.

 

Το Αγγλόφωνο και Γαλλόφωνο τμήμα του Πολιτικού Μηχανικού οδηγεί σε BSc και MSc διάρκειας 4 και 2 ετών αντίστοιχα.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Ρουμανίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.


Kύκλος μαθημάτων Έναρξη μαθημάτων Ετήσια Δίδακτρα (€)
Πολιτικός Μηχανικός (Αγγλικά, Γαλλικά) 3η Οκτωβρίου 1.000
Διδακτορικό (Αγγλικά, Γαλλικά) 3η Οκτωβρίου 550

 

Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 500 € / μήνα
Τρόφιμα 250-300 / μήνα
Ξενώνας 50-80 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 180-300 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 70-100 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 5-10 / μήνα


ΕΓΓΡΑΦΗ
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα ΑΓΓΛΙΚΑ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καλή γλώσσα αυτής. Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση Πανεπιστημίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας


 • Την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων και των γονέων τους για τις δυνατότητες φοίτησης στα ξένα Πανεπιστήμια καθώς και την παροχή συμβουλών που θα βοηθήσει στην τελική επιλογή του σπουδαστή. Για το σκοπό αυτό γίνονται προκαθορισμένες παρουσιάσεις στα γραφεία μας με χρήση Διαδραστικού πίνακα ή μέσω Skype για όσους δεν έχουν δυνατότητα φυσικής παρουσίας.
 • Την συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων στα Πανεπιστήμια καθώς και τη συγκέντρωση και μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα της χώρας του Πανεπιστημίου.
 • Φροντίζουμε για την επιτυχία του υποψήφιου σπουδαστή στο τεστ εισόδου (εάν υπάρχει) μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων που παρέχονται στο Κέντρο μας κατά την θερινή ή χειμερινή περίοδο, ανάλογα με τo χρόνο έναρξης του A' εξαμήνου σπουδών.
 • Παρέχουμε σειρά μαθημάτων της αντίστοιχης γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου, προκειμένου οι σπουδαστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής κατά το πρώτο διάστημα της διαμονής τους και προαιρετικά ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, με έμφαση στην ορολογία, για όσους δεν έχουν ‘‘πολύ καλή’’ γνώση αυτής και πρόκειται να εγγραφούν σε Αγγλόφωνα τμήματα Πανεπιστημίων.
 • Παρέχουμε μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας του Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο υποψήφιος, για όσους πρόκειται να εγγραφούν σε μη Αγγλόφωνα προγράμματα ή ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής σε προπαρασκευαστικό έτος, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
 • Αναλαμβάνουμε την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, την εξεύρεση στέγης (Φοιτητική εστία ή κατοικία), την εγκατάσταση και τον εγκλιματισμό τους στο νέο περιβάλλον καθώς και την διεκπεραίωση διαφόρων διαδικαστικών θεμάτων.
 • Κατά την διάρκεια των σπουδών και μέχρι την αποφοίτηση τους παρακολουθούμε την Ακαδημαϊκή πορεία των σπουδαστών και παρέχουμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή υποστήριξη χρειαστεί.

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

...