Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Σπουδές Ειδικής Αγωγής/ Εκπαίδευσης Special Education- Βουλγαρία, Κύπρος

Σπουδές Ειδικής Αγωγής/ Εκπαίδευσης- Βουλγαρία, Κύπρος

 

Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά τμήματα στην Ειδική Αγωγή / Εκπαίδευση (Μαστερ/ Master in Special Education) υπάρχουν στη χώρα της Βουλγαρίας (Bulgaria) και Κύπρου (Cyprus). Η διάρκεια σπουδών είναι 1 έτος (ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων). Οι σπουδές είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. και παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών που δεν διαθέτουν πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).


Σπουδές σε Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Βουλγαρία (Special Education in Bulgaria)

 

Σπουδές σε Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Σόφια - Πανεπιστήμιο Σόφιας (Sofia University ''St. Kliment Ohridski'')

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Άγιος Κλήμης της Αχρίδας" είναι το παλαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Βουλγαρίας από το 1888 που ιδρύθηκε. Σήμερα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αναγνωρισμένου κύρους πανεπιστημιακά και επιστημονικά κεντρα της χώρας αποτελούμενο από 16 Σχολές και τρία τμήματα προσφέροντας 92 προγράμματα σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Βουλγαρικά) σε περισσότερους από 25.000 φοιτητές. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από 1.598 υψηλά ειδικευμένους καθηγητές, μέλη των πιο σημαντικών εθνικών και διεθνών επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων ενώ η διδασκαλία και η έρευνα στο Πανεπιστήμιο ενισχύεται από τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. Τέλος, το Πανεπιστημίο συνεργάζεται με περισσότερα από 80 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο το κόσμο για να ενισχύσει τη ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων του και της επιστημονικής του έρευνας.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Βάσει βαθμολογίας πτυχίου και επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δίδακτρα: 3.300 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές σε Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στο Μπλαγκόεβγκραντ - Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Μπλαγκόεβγκραντ (South-west University ''Neofit Rilski'' Blagoevgrad)

Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο ''Νεόφυτος Ρίλας'' στο Μπλαγκόεβγκραντ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στη Νότια Βουλγαρία από το 1975 που ιδρύθηκε και φέρει το όνομα του διάσημου μοναχού, δασκάλου και καλλιτέχνη Νεόφυτου Ρίλα, μιας μεγάλης μορφής της Βουλγαρικής Αναγέννησης. Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε σαν παράρτημα του Πανεπιστημίου της Σόφιας ''Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος'' αλλά ανεξαρτοποιήθηκε το 1983. Σήμερα, αποτελείται από 7 σχολές και ένα κολλέγιο προσφέροντας σπουδές στις φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, οικονομικά και κοινωνικές επιστήμες. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από 470 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές ενώ στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 12.579 φοιτητές σε 43 ειδικότητες.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Βάσει βαθμολογίας πτυχίου και επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δίδακτρα: 3.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Ελληνόφωνο μεταπτυχιακό τμήμα στην Ειδική Αγωγή / Εκπαίδευση (Μαστερ/ Master in Special Education) υπάρχει στη χώρα της Κύπρου (Cyprus). Η διάρκεια σπουδών είναι 1 έτος (ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων). Οι σπουδές είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. και παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών που δεν διαθέτουν πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).


Σπουδές σε Ελληνόφωνο Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στην Κύπρο (Special Education in Cyprus)

 

Σπουδές σε Ελληνόφωνο Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Λευκωσία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University of Cyprus)

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University of Cyprus) ιδρύθηκε μόλις το 2007. Αποτελεί ένα από τα νεότερα πανεπιστήμια που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της Δημοκρατίας της Κύπρου. Το ίδρυμα θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, προσφέροντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας παράλληλα εκείνες τις προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Είναι μέλος του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities-LIU που περιλαμβάνει 43 Πανεπιστήμια, που λειτουργούν σε 21 χώρες με σύνολο 600.000 φοιτητών, ενώ συμμετέχει ενεργά και στον κορυφαίο οργανισμό διαπίστευσης πτυχίων American Assembly of Collegiate Schools of Business. Έχει τύχει πολλών και σημαντικών διακρίσεων, όπως είναι το βραβείο ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού “Investors in People”, το οποίο απονέμεται σε οργανισμούς μετά από ενδελεχή αξιολόγηση. Προσφέρει 35 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε περισσότερους από 4.000 φοιτητές.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Βαθμολογία Απολυτηρίου
 • Δίδακτρα: 5.760 € ετησίως (Πληρώνονται σε 6 ισόποσες δόσεις)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου & αρχές Φεβρουαρίου

Περισσότερα

 

Βουλγαρόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στην Ειδική Αγωγή / Εκπαίδευση (Special Education) υπάρχουν στη χώρα της Βουλγαρίας . Η διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Σπουδές Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Βουλγαρία (Special Education in Bulgaria)

 

Σπουδές Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Σόφια - Πανεπιστήμιο Σόφιας (Sofia University ''St. Kliment Ohridski'')

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Άγιος Κλήμης της Αχρίδας" είναι το παλαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Βουλγαρίας από το 1888 που ιδρύθηκε. Σήμερα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αναγνωρισμένου κύρους πανεπιστημιακά και επιστημονικά κεντρα της χώρας αποτελούμενο από 16 Σχολές και τρία τμήματα προσφέροντας 92 προγράμματα σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Βουλγαρικά) σε περισσότερους από 25.000 φοιτητές. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από 1.598 υψηλά ειδικευμένους καθηγητές, μέλη των πιο σημαντικών εθνικών και διεθνών επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων ενώ η διδασκαλία και η έρευνα στο Πανεπιστήμιο ενισχύεται από τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. Τέλος, το Πανεπιστημίο συνεργάζεται με περισσότερα από 80 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο το κόσμο για να ενισχύσει τη ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων του και της επιστημονικής του έρευνας.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Προπαρασκευαστικό έτος
 • Δίδακτρα: 3.300 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Φιλιππούπολη - Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης (Plovdiv University ''Paisii Hilendarski'')

Το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης ''Παΐσιος Χιλανδαρινός'' είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιακό Ίδρυμα στη Νότια Βουλγαρία από το 1961 που ιδρύθηκε και φέρει το όνομα του διάσημου ιστορικού Παΐσιου Χιλανδαρινού. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 9 σχολές προσφέροντας σπουδές στις φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, οικονομικά και κοινωνικές επιστήμες. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από 561 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές ενώ στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 12.500 φοιτητές.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Προπαρασκευαστικό έτος
 • Δίδακτρα: 3.300 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης στη Σόφια στο Μπλαγκόεβγκραντ - Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Μπλαγκόεβγκραντ (South-west University ''Neofit Rilski'' Blagoevgrad)

Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο ''Νεόφυτος Ρίλας'' στο Μπλαγκόεβγκραντ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στη Νότια Βουλγαρία από το 1975 που ιδρύθηκε και φέρει το όνομα του διάσημου μοναχού, δασκάλου και καλλιτέχνη Νεόφυτου Ρίλα, μιας μεγάλης μορφής της Βουλγαρικής Αναγέννησης. Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε σαν παράρτημα του Πανεπιστημίου της Σόφιας ''Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος'' αλλά ανεξαρτοποιήθηκε το 1983. Σήμερα, αποτελείται από 7 σχολές και ένα κολλέγιο προσφέροντας σπουδές στις φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, οικονομικά και κοινωνικές επιστήμες. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από 470 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές ενώ στο Πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 12.579 φοιτητές σε 43 ειδικότητες.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Προπαρασκευαστικό έτος
 • Δίδακτρα: 3.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Άλλες ειδικότητες