Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Σπουδές Πληροφορικής - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κύπρος

Σπουδές Πληροφορικής - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κύπρος

 

Αγγλόφωνα τμήματα Πληροφορικής / Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υπάρχουν στις χώρες της Βουλγαρίας (Bulgaria), Ρουμανίας (Romania), Σλοβακίας (Slovakia), Ουγγαρίας (Hungary) και Κύπρου (Cyprus). Η διάρκεια σπουδών είναι 5 ή 6 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Σπουδές Πληροφορικής στη Βουλγαρία (Computer Science / Informatics Studies in Bulgaria)

 

Πληροφορική στη Σόφια / Πέρνικ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Σόφιας / Πέρνικ (European Polytechnical University)

Το Ευρωπαϊκό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2010, είναι το νεότερο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας και εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο της χώρας Μπόικο Μπόρισοφ. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη με 19 διεθνείς ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές συνεργασίες. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) και έχει διαπιστευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Προσφέρει 17 προγράμματα σπουδών που διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και προσδοκά τα αμέσως επόμενα χρόνια να καταστεί το μεγαλύτερο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Ευρώπης με νέες εγκαταστάσεις και νέα προγράμματα. Επίσης, προγραμματίζεται στον ευρύτερο χώρο του Πανεπιστημίο να δημιουργηθεί τεχνολογικό πάρκο το όποιο θα καταστήσει το Πανεπιστήμιο κέντρο ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.500* € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

*Υπάρχει έκπτωση 0-100% στα δίδακτρα, ανάλογα με τη βαθμολογία που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής σε κάθε έτος.

Περισσότερα

 

Πληροφορική στη Σόφια - Πανεπιστήμιο Σόφιας (Sofia University ''St Kliment Ohridski'')

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Άγιος Κλήμης της Αχρίδας" είναι το παλαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Βουλγαρίας από το 1888 που ιδρύθηκε. Σήμερα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αναγνωρισμένου κύρους πανεπιστημιακά και επιστημονικά κεντρα της χώρας αποτελούμενο από 16 Σχολές και τρία τμήματα προσφέροντας 92 προγράμματα σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Βουλγαρικά) σε περισσότερους από 25.000 φοιτητές. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από 1.598 υψηλά ειδικευμένους καθηγητές, μέλη των πιο σημαντικών εθνικών και διεθνών επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων ενώ η διδασκαλία και η έρευνα στο Πανεπιστήμιο ενισχύεται από τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. Τέλος, το Πανεπιστημίο συνεργάζεται με περισσότερα από 80 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο το κόσμο για να ενισχύσει τη ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων του και της επιστημονικής του έρευνας.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 3.300 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Πληροφορική στη Σόφια - Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (New Bulgarian University Sofia)

Το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Βουλγαρίας, ιδρυθέν το 1991. Το μότο του, «Μην φοβάστε την ποικιλία» (“Ne varietatem timeamus”), εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία που πρεσβεύει, αφού οι ιδρυτές του είχαν στο μυαλό τους ένα μοντέρνο ίδρυμα, που όμως θα στηριζόταν στην πνευματική παράδοση της Βουλγαρίας. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σπουδές σε μια πλειάδα από ειδικότητες (μεταξύ των οποίων η Νομική, η Αρχιτεκτονική, η Αθρωπολογία, η Αρχαιολογία, η Ψυχολογία, οι Πολιτικές Επιστήμες, οι Θεατρικές και οι Τουριστικές σπουδές, κ.ά.), απασχολώντας πάνω από 7500 φοιτητές.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από δύο κυρίως κτίρια. Επίσης το ίδρυμα διαθέτει τη δική του ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρονται περιλαμβάνονται 37 πτυχιακά (Bachelor), 69 μεταπτυχιακά (Postgraduate) και 26 διδακτορικά (PhD). Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που οργανώνει και προωθεί το Ν.Β.Π., καθιστώντας το ταγό της βουλγαρικής εκπαίδευσης.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.300 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Πληροφορική στη Σόφια - Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Technical University of Sofia)

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Technical University of Sofia), ιδρυθέν το 1945, είναι η μεγαλύτερη ανώτατη πολυτεχνική σχολή στη Βουλγαρία. Σήμερα, προσφέρει μαθήματα για 14 ειδικότητες, με μαθήματα που γίνονται στη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και το Σλίβεν. Σε αυτό εντάσσονται 3 κολλέγια, 3 τμήματα και ακόμη 3 που προσφέρουν σπουδές σε τρεις εναλλακτικές ειδικότητες. Η εκπαίδευση παρέχεται σε 3 ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Το Πανεπιστήμιο, που διαθέτει σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, αποτελεί σπουδαίο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και παραγωγικό κέντρο, απασχολώντας καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Πάνω από 100.000 μηχανικοί έχουν αποφοιτήσει από το TUS και αυτή τη στιγμή 18.000 περίπου φοιτητές εκπαιδεύονται για να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους σπουδές σε 26, 35 και πλέον των 50 ειδικότητες, αντίστοιχα. Το άριστα εκπαιδευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει να επιδείξει αξιόλογο και αξιοπρόσεκτο ερευνητικό έργο, παράγοντας επιστημονικά προϊόντα παγκοσμίου βεληνεκούς. Στο Πανεπιστήμιο στεγάζεται επίσης ο αυτόνομος Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&DS), μέσω του οποίου διεξάγονται πολυάριθμες έρευνες, υπό την αιγίδα διάφορων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως είναι τα: Copernicus, Fifth and Sixth Framework Programs κτλ.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 3.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στη Ρουμανία (Computer Science / Informatics Studies in Romania)

 

Σπουδές Πληροφορικής στο Βουκουρέστι - Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου (Polytechnic University of Bucharest)

Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστήμια του κόσμου και το μεγαλύτερο τεχνικό Πανεπιστήμιο στη Ρουμανία που ιδρύθηκε το 1818. Το 2005, ψηφίστηκε από το Ετήσιο Συνέδριο του ACM-ICPC (Association for Computing Machinery- International Collegiate Programming Contest) ως το 10ο καλύτερο Πανεπιστήμιο του κόσμου. Στο Πανεπιστήμιο έχουν φοιτήσει εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού βίου της Ρουμανίας. Σήμερα, αποτελείται από 13 σχολές και 60 τμήματα. Τα προγράμματα διδασκαλίας παρακολουθούν 15.000 φοιτητές και πραγματοποιούνται από περισσότερους από 4.000 διεθνούς φημης καθηγητές.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στην Τιμισοάρα - Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας (Polytechnic University of Timisoara)

Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά Πανεπιστήμια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εδρεύει στη πόλη της Τιμισοάρας από το 1920 που ιδρύθηκε και αποτελείται από 10 Σχολές και 4 αναξάρτητα τμήματα. Το Πανεπιστήμιο παρέχει υψηλού κύρους σπουδές τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό επίπεδο καθώς έχει διακριθεί πολλάκις σε εθνικούς και πολυτεχνικούς διαγωνισμούς με σημαντικά βραβεία και κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις. Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου αποτελεί η συνεργασία του με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά και Ιαπωνίας, έτσι ώστε να παραχθούν νέες επιστημονικές μελέτες, πατέντες και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα. Τέλος, τις σπουδές παρακολουθούν 15.000 φοιτητές ενώ τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 850 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στη Σλοβακία (Computer Science / Informatics Studies in Slovakia)

 

Σπουδές Πληροφορικής στην Μπρατισλάβα - Πανεπιστήμιο της Τεχνολογίας στην Μπρατισλάβα (University of Technology - Bratislava)

Το Σλοβακικό Πανεπιστήμιο της Τεχνολογίας στη Μπρατισλάβα είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και επιστημονικό ανώτατο ίδρυμα της χώρας απο το 1937, οπότε και ιδρύθηκε. Αποτελείται από 7 Σχολές (Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αρχιτεκτονικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και τέλος, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών) στις οποίες φοιτούν σχεδόν 19.000 φοιτητές (12.500 προπτυχιακοί και 6.450 μεταπτυχιακοί). Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 1.100 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές και 300 άτομα ερευνητικό προσωπικό, οι οποίοι δημοσιεύουν το ένα τέταρτο των ερευνητικών δημοσιεύσεων από το σύνολο των Σλοβακικών Πανεπιστημίων.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα και στα Μαθηματικά
 • Δίδακτρα: 5.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στο Κόσιτσε - Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Κόσιτσε (Technical University of Kosice)

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Κόσιτσε ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της πόλης. Σήμερα, αποτελείται από 9 Σχολές (Μεταλλειολογίας, Ηλεκτρολογίας και Πληροφορική Μηχανική, Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, Οικονομικών, Βιομηχανικών Τεχνολογιών, Τεχνών, Αεροναυπηγικής και τέλος Ορυκτού Πλούτου, Οικολογικής Διαδικασίας Ελέγχου και Γεοτεχνολογίας) τις οποίες παρακολουθούν 13.000 φοιτητές τακτικής φοίτησης (8.500 σε προπτυχιακό επίπεδο και 4.500 σε μεταπτυχιακό επίπεδο) καθώς και 3.000 φοιτητές μερικής φοίτησης. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 900 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές ενώ στο Πανεπιστήμιο εργάζονται άλλοι 900 άνθρωποι σε διάφορες ερευνητικές και διοικητικές θέσεις.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 5.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στην Ουγγαρία (Computer Science / Informatics Studies in Hungary)

 

Σπουδές Πληροφορικής στη Βουδαπέστη - Πανεπιστήμιο Έοτβος Λοράντ (Eotvos Lorand University Budapest)

Το Πανεπιστήμιο Έοτβος Λοράντ, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, ιδρύθηκε το 1635 από τον αρχιεπίσκοπο Peter Pazmany. Η διοίκηση του ιδρύματος ανήκε στους Ιησούτες μέχρι το 1777, οπότε και ο χώρος του Πανεπιστημίου μεταφέρθηκε στη Βούδα. Το 1784 μεταφέρθηκε οριστικά στην Πέστη. Τα μαθήματα παραδίδονταν στα λατινικά μέχρι το 1884, χρονολογία κατά την οποία η ουγγρική εισήχθη ως επίσημη γλώσσα. Το 1895 έγιναν δεκτές οι πρώτες γυναίκες φοιτήτριες. Μέχρι το 1921 το ίδρυμα ονομαζόταν Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Από το 1921 έως το 1950 μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Pazmany Peter, από τον γνωστό Ούγγρο θεολόγο και φιλόσοφο, Peter Pazmany. To 1950 έλαβε την τελική του ονομασία, ως Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand, προς τιμήν του Ούγγρου φυσικού, Lorand Eotvos.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο διαθέτει οκτώ σχολές όπου διδάσκουν 1.500 καθηγητές σε 30.000 φοιτητές. Με βάση την Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων του κόσμου, το συγκεκριμένο κατατάσσεται στην πρώτη θέση των ουγγρικών Πανεπιστημίων.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 6.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στο Ντέμπρετσεν - Πανεπιστήμιο Ντέμπρετσεν (University of Debrecen)

Το Πανεπιστήμιο του Ντέμπρετσεν έχει τη μακροβιότερη ιστορία λειτουργίας στη χώρα αφού ιδρύθηκε μόλις το 1538. Προέρχεται από την συγχώνευση του Πανεπιστημίου της Αγροκαλλιέργειας, του Πανεπιστημίου Λάτζος Κοσούθ και του Ιατρικού Πανεπιστημίου. Σήμερα, με 15 σχολές που υπάγονται σε 3 πανεπιστημιακές μονάδες και με 30.000 φοιτητές, το Πανεπιστήμιο του Ντέμπρεσεν είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 212 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές και 937 άτομα ακαδημαϊκό προσωπικό, μέλη των πιο σημαντικών εθνικών και διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων. Τέλος, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας με περισσότερα από 6 εκατομμύρια καταχωρήσεις.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και τη Φυσική
 • Δίδακτρα: 3.500 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πληροφορικής στην Κύπρο (Computer Science / Informatics Studies in Cyprus)

 

Σπουδές Πληροφορικής στη Λευκωσία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (European University of Cyprus)

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University of Cyprus) ιδρύθηκε μόλις το 2007. Αποτελεί ένα από τα νεότερα πανεπιστήμια που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της Δημοκρατίας της Κύπρου. Το ίδρυμα θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, προσφέροντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας παράλληλα εκείνες τις προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Είναι μέλος του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities-LIU που περιλαμβάνει 43 Πανεπιστήμια, που λειτουργούν σε 21 χώρες με σύνολο 600.000 φοιτητών, ενώ συμμετέχει ενεργά και στον κορυφαίο οργανισμό διαπίστευσης πτυχίων American Assembly of Collegiate Schools of Business. Έχει τύχει πολλών και σημαντικών διακρίσεων, όπως είναι το βραβείο ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού “Investors in People”, το οποίο απονέμεται σε οργανισμούς μετά από ενδελεχή αξιολόγηση. Προσφέρει 35 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε περισσότερους από 4.000 φοιτητές.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Βαθμολογία Απολυτηρίου
 • Δίδακτρα: 6.200 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου & αρχές Φεβρουαρίου

Περισσότερα

 

Άλλες ειδικότητες