Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό


Αρχική » Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

 

Αγγλόφωνα τμήματα Πολιτικού Μηχανικού υπάρχουν στις χώρες της Βουλγαρίας (Bulgaria), Ρουμανίας (Romania) και Σλοβακίας (Slovakia). Η διάρκεια σπουδών είναι 5 ή 6 χρόνια και είναι αναγνωρισμένες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο των προαναφερόμενων χωρών στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στη Βουλγαρία (Civil Engineering Studies in Bulgaria)

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στη Σόφια / Πέρνικ - Ευρωπαϊκό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (European Polytechnical University Sofia / Pernik)

Το Ευρωπαϊκό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2010, είναι το νεότερο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας και εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο της χώρας Μπόικο Μπόρισοφ. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη με 19 διεθνείς ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές συνεργασίες. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) και έχει διαπιστευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Προσφέρει 17 προγράμματα σπουδών που διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και προσδοκά τα αμέσως επόμενα χρόνια να καταστεί το μεγαλύτερο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Ευρώπης με νέες εγκαταστάσεις και νέα προγράμματα. Επίσης, προγραμματίζεται στον ευρύτερο χώρο του Πανεπιστημίο να δημιουργηθεί τεχνολογικό πάρκο το όποιο θα καταστήσει το Πανεπιστήμιο κέντρο ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.500* € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

*Υπάρχει έκπτωση 0-100% στα δίδακτρα, ανάλογα με τη βαθμολογία που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής σε κάθε έτος.

Περισσότερα

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στη Ρουμανία (Civil Engineering Studies in Romania)

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στο Βουκουρέστι - Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών - Βουκουρέστι (Technical University of Civil Engineering - Bucharest)

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών στο Βουκουρέστι είναι το μεγαλύτερο και μοναδικό Πανεπιστήμιο στη Ρουμανία που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και στα παρακλάδια του (Κτηριακές Υπηρεσίες, Κατασκευαστικά Μηχανήματα και Εξοπλισμός, Περιβαλλοντολογική Μηχανική, Γεωδαισίας κτλ.) από το 1948 που ιδρύθηκε. Σήμερα, αποτελείται από 7 σχολές (Ι. Πολιτικών, Βιομηχανικών και Αγροτικών Κτηρίων, ΙΙ. Υδροτεχνική, ΙΙΙ. Σιδηροδρομίας, Δρόμων και Γεφυρών, ΙV. Κτηριακών Υπηρεσιών, V. Τεχνολογικού Εξοπλισμού, VI. Γεωδαισίας, VII. Μηχανικών σε Ξένες Γλώσσες) που στεγάζονται στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις σε μια έκταση 33.000 τ.μ. Τα προγράμματα διδασκαλίας παρακολουθούν 7.500 φοιτητές και πραγματοποιούνται από περισσότερουσ από 527 αναγνωρισμένου κύρους διδακτικό προσωπικό.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στην Τιμισοάρα - Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας (Polytechnic University of Timisoara)

Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά Πανεπιστήμια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εδρεύει στη πόλη της Τιμισοάρας από το 1920 που ιδρύθηκε και αποτελείται από 10 Σχολές και 4 αναξάρτητα τμήματα. Το Πανεπιστήμιο παρέχει υψηλού κύρους σπουδές τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό επίπεδο καθώς έχει διακριθεί πολλάκις σε εθνικούς και πολυτεχνικούς διαγωνισμούς με σημαντικά βραβεία και κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις. Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου αποτελεί η συνεργασία του με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά και Ιαπωνίας, έτσι ώστε να παραχθούν νέες επιστημονικές μελέτες, πατέντες και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα. Τέλος, τις σπουδές παρακολουθούν 15.000 φοιτητές ενώ τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 850 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δίδακτρα: 1.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στη Σλοβακία (Civil Engineering Studies in Slovakia)

 

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στην Μπρατισλάβα - Πανεπιστήμιο της Τεχνολογίας στην Μπρατισλάβα (University of Technology - Bratislava)

Το Σλοβακικό Πανεπιστήμιο της Τεχνολογίας στη Μπρατισλάβα είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και επιστημονικό ανώτατο ίδρυμα της χώρας απο το 1937, οπότε και ιδρύθηκε. Αποτελείται από 7 Σχολές (Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αρχιτεκτονικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και τέλος, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών) στις οποίες φοιτούν σχεδόν 19.000 φοιτητές (12.500 προπτυχιακοί και 6.450 μεταπτυχιακοί). Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 1.100 αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές και 300 άτομα ερευνητικό προσωπικό, οι οποίοι δημοσιεύουν το ένα τέταρτο των ερευνητικών δημοσιεύσεων από το σύνολο των Σλοβακικών Πανεπιστημίων.

 • Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα και στα Μαθηματικά
 • Δίδακτρα: 5.000 € ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Έναρξη μαθημάτων: Aρχές Οκτωβρίου

Περισσότερα

 

Άλλες ειδικότητες