Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ
6ος όροφος, Πατησίων & Χαλκοκονδύλη 5, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
Τηλ.: 210 38 01 283
ΧΑΛΚΙΔΑ
Νίκα & 25ης Μαρτίου, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 60886

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου