Κλούζ Ναπόκα Κτηνιατρική

Κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο στο Κλούζ Ναπόκα

Το Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών και Κτηνιατρικής στο Κλουζ Ναπόκα (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca) ιδρύθηκε το 1869 και είναι ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρουμανία. To Πανεπιστήμιο αποτελείται από 4 σχολές (Κτηνιατρική, Γεωργία, Φυτοκομία και τέλος, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογίες), 8 τμήματα και 9 ερευνητικά κέντρα. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές σε περισσότερους από 7.000 φοιτητές. Τέλος, το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων και έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα σε περισσότερες από 50 χώρες της Ευρώπης, Βόρειας και Νότιας Αμερικής, Ασίας και Αφρικής.

Kύκλος μαθημάτων Έναρξη μαθημάτων Ετήσια Δίδακτρα (€)
Κτηνιατρική (Αγγλικά) 1η Οκτωβρίου 4.500
Κτηνιατρική (Ρουμανικά) 1η Οκτωβρίου 3.500
Διδακτορικό (Ρουμανικά) 1η Οκτωβρίου 3.500
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 500 €/ μήνα
Τρόφιμα 250-300 / μήνα
Ξενώνας 50-80 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 180-300 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 70-100 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 5-10 / μήνα

Το Κλούζ Ναπόκα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας με πληθυσμό 318.00 κατοίκων περίπου. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας σε απόσταση 330 χλμ. από την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, στη συμβολή των Απουσενών Όρων, του Οροπεδίου Σαμς και της πεδιάδας της Τρανσυλβάνιας.
Διαθέτει πλούσια ιστορία, που αρχίζει από τον 2ο αιώνα μ.Χ. και σήμερα θεωρείται ανεπίσημα η πρωτεύουσα της επαρχίας της Τρανσυλβανίας. Αποτελεί σημαντικό οικονομικό και πολιστικό κέντρο της Ρουμανίας.
Αξιομνημόνευτα αξιοθέατα της πόλης είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (προστάτη της πόλης), που ανεγέρθη στα τέλη του 14ου αιώνα, το «Παλάτι της Δικαιοσύνης», που άρχισε να κτίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 20ου και το έφιππο άγαλμα του Matthias Convivus, βασιλιά της Ουγγαρίας και της Κροατίας κατά τον 15ο αιώνα. Επίσης, η πόλη διαθέτει μεγάλο αριθμό θεάτρων, γκαλερί και μουσείων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα ΑΓΓΛΙΚΑ σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καλή γνώση της γλώσσας. Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτήριο του Λυκείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση Πανεπιστημίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
 • 4 φωτογραφία διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
 • Την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων και των γονέων τους για τις δυνατότητες φοίτησης στα ξένα Πανεπιστήμια καθώς και την παροχή συμβουλών που θα βοηθήσει στην τελική επιλογή του σπουδαστή. Για το σκοπό αυτό γίνονται προκαθορισμένες παρουσιάσεις στα γραφεία μας με χρήση Διαδραστικού πίνακα ή μέσω Skype για όσους δεν έχουν δυνατότητα φυσικής παρουσίας.

 • Την συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων στα Πανεπιστήμια καθώς και τη συγκέντρωση και μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα της χώρας του Πανεπιστημίου.

 • Φροντίζουμε για την επιτυχία του υποψήφιου σπουδαστή στο τεστ εισόδου (εάν υπάρχει) μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων που παρέχονται στο Κέντρο μας κατά την θερινή ή χειμερινή περίοδο, ανάλογα με τo χρόνο έναρξης του A' εξαμήνου σπουδών.

 • Παρέχουμε σειρά μαθημάτων της αντίστοιχης γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου, προκειμένου οι σπουδαστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής κατά το πρώτο διάστημα της διαμονής τους και προαιρετικά ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, με έμφαση στην ορολογία, για όσους δεν έχουν ‘‘πολύ καλή’’ γνώση αυτής και πρόκειται να εγγραφούν σε Αγγλόφωνα τμήματα Πανεπιστημίων.

 • Παρέχουμε μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας του Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο υποψήφιος, για όσους πρόκειται να εγγραφούν σε μη Αγγλόφωνα προγράμματα ή ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής σε προπαρασκευαστικό έτος, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

 • Αναλαμβάνουμε την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, την εξεύρεση στέγης (Φοιτητική εστία ή κατοικία), την εγκατάσταση και τον εγκλιματισμό τους στο νέο περιβάλλον καθώς και την διεκπεραίωση διαφόρων διαδικαστικών θεμάτων.

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών και μέχρι την αποφοίτηση τους παρακολουθούμε την Ακαδημαϊκή πορεία των σπουδαστών και παρέχουμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή υποστήριξη χρειαστεί.
Το Αγγλόφωνο τμήμα της Κτηνιατρικής οδηγεί σε MSc διάρκειας 6 ετών και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης ειδικότητας από αυτές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Ρουμανικά είναι Κτηνιατρική (MSc: 6 έτη σπουδών). Για τα Ρουμανικά προγράμματα απαιτείται η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού έτους που πραγματοποιείται στη Ρουμανία.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Ρουμανίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου