Ακαδημαϊκά Θέματα

Συχνές Ερωτήσεις

Ακαδημαϊκά Θέματα

Σπουδές προσφέρονται σε όλες τις ειδικότητες των εξής πεδίων σπουδών: Ιατρικές (Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντριατρική, Κτηνιατρική, Φυσιοθεραπεία, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Δημόσια Υγεία, Εργοθεραπεία, Διαιτολογία, Οδοντοτεχνική), Πολυτεχνικές (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Πληροφορική, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός), Οικονομικές (Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων) και Παιδαγωγικά (Προσχολική Εκπαίδευση, Δημοτική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογία).
Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλα τα προσφερόμενα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι η Αγγλική, ωστόσο ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει σε αντίστοιχο πρόγραμμα στη τοπική γλώσσα.
Όλες οι σπουδές από τα Κρατικά Πανεπιστήμια που έχει συμβληθεί η Global Education αναγνωρίζονται αυτόματα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.
Το κόστος σπουδών και το κόστος διαβίωσης διαφοροποιείται ανά χώρα και Πανεπιστήμιο. Για περισσότρες πληροφορίες παρακαλώ κοιτάξτε στο site μας στην σελλίδα με την περιγραφή του κάθε Πανεπιστημίου.
Το κόστος σπουδών διαφέρει σημαντικά καθώς τα Αγγλόφωνα προγράμματα κοστίζουν 3 ή 4 φορές περισσότερο εν σχέση με τα προγράμματα της αντίστοιχης γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου.
Ορισμένα Πανεπιστήμια χρηματοδοτούν τα δίδακτρα ενός αριθμού θέσεων εφόσον οι υποψήφιοι περάσουν επιτυχώς κάποιες εξετάσεις σε ένα ή δύο μαθήματα ανάλογα με το πεδίο σπουδών τους.
Υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν κάποιες υποτροφίες από το συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο με τη διαμεσολάβηση της Global Education και μόνο στους μαθητές με τις καλύτερες βαθμολογίες στο Απολυτήριο Λυκείου ή στο Α' έτος Σπουδών.
Ορισμένα Πανεπιστήμια προσφέρουν σπουδές μερικής φοίτησης ή σπουδές εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας.
Δεν χρειάζεται η διαρκής φυσική παρουσία στη περίπτωση των μεταπτυχιακών παρά μόνο κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων στη περίπτωση του μάστερ / master's ή 3 με 4 φορές το χρόνο στην περίπτωση του διδακτορικού / PhD.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου