Προφίλ

Προφίλ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Global Education - Σπουδές στο Εξωτερικό δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντριατρική, Κτηνιατρική, Φυσικοθεραπεία, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Δημόσια Υγεία, Εργοθεραπεία, Διαιτολογία, Οδοντοτεχνική, Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Χημική Μηχανική, Μηχανική Επιστήμης Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παιδαγωγικά και Ψυχολογία.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Global Education έχει συνάψει συμφωνίες αντιπροσώπευσης με τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Τσεχίας, Πολωνίας, Λιθουανίας, Κύπρου και Αγγλίας διασφαλίζοντας έτσι στους σπουδαστές, υψηλού κύρους σπουδές σε σχολές μεγάλης ζήτησης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

To Εκπαιδευτικό Κέντρο Global Education είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου "ΜΑΘΗΣΗ" που κινείται στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προσφέροντας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του σε χιλιάδες μαθητές, πολλοί από τους οποίους είναι σήμερα διακεκριμένοι επιστήμονες, επιτυχημένοι επιχειρηματίες και στελέχη στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ομίλου ξεκινούν από το έτος 1975 ως Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και συνεχίζονται έως σήμερα με τη σταδιακή προσθήκη Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών, Σχολής Πληροφορικής, Μαθητικού Σπουδαστηρίου και Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών για διαγωνισμούς Δημασίου μέσω ΑΣΕΠ.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου