Στάρα Ζαγόρα Κτηνιατρική

Κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο Στάρα Ζαγόρα

Το Θράκιαν Πανεπιστήμιο (Trakia University - Stara Zagora) είναι ένα ανώτατο κρατικό ίδρυμα στη νότια Βουλγαρία από το 1995 που ιδρύθηκε. Προέρχεται από την συγχώνευση του Ανώτατου Ιδρύματος Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής με το Ιατρικό Ινστιτούτο. Αποτελείται από 5 σχολές (Ιατρική, Κτηνιατρική, Αγροκαλλιέργεια, Οικονομικά και Παιδαγωγική), 1 τμήμα Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακών, 2 Ιατρικά Κολέγια (1 στη Στάρα Ζαγόρα, 1 στο Σλίβεν), 1 Τεχνικό Κολλέγιο στη Γιάμπολ, 1 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τέλος, 1 τμήμα Διδασκαλίας Δασκάλων στο Χάσκοβο. Να σημειωθεί ότι πάνω από 4.000 φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω πεδία σπουδών: Παιδαγωγικά, Κοινωνικά και Οικονομικά, Περιβαλλοντολογικά, Τεχνικά, Αγροτικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, Υγεία και Αθλήματα.

Kύκλος μαθημάτων Έναρξη μαθημάτων Ετήσια Δίδακτρα (€)
Κτηνιατρική (Αγγλικά) Οκτώβριος 5.000
Κτηνιατρική (Βουλγαρικά) Οκτώβριος 3.820
Διδακτορικό (Βουλγαρικά) Οκτώβριος 5.000
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 500 €/ μήνα
Τρόφιμα 250-300 / μήνα
Ξενώνας 50-80 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 180-300 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 70-100 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 5-10 / μήνα

Η Στάρα Ζάγορα είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, με πληθυσμό 213.444 κατοίκους περίπου. Βρίσκεται στο νότιο σημείο της χώρας και είναι η διοικητική πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας (Στάρα Ζάγορα).
Η Στάρα Ζάγορα είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Ευρώπης, με ιστορία που φτάνει τα 8.000 χρόνια. Το σημερινό της όνομα εμφανίζεται για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1877 η πόλη κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε από τους Οθωμανούς Τούκους. Οι εργασίες αποκατάστασής της ξεκίνησαν σχεδόν άμεσα, το 1879, ένα χρόνο μετά την ανεξαρτητοποίηση της Βουλγαρίας.
Ως φυσικό επακόλουθο της τραγωδίας που έπληξε την Στάρα Ζάγορα το 1877, ελάχιστα ιστορικά μνημεία σώζονται στην πόλη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα ρωμαϊκά λουτρά, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Τζαμί και κάποια ρωμαϊκά ψηφιδωτά. Επίσης, υπάρχει το παλαιολιθικό μουσείο, που φιλοξενεί τα ευρήματα που χρονολογούνται από την πρωιμότατη ιστορία της πόλης.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα ΑΓΓΛΙΚΑ σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καλή γνώση της γλώσσας. Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτήριο του Λυκείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση Πανεπιστημίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
 • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
 • Την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων και των γονέων τους για τις δυνατότητες φοίτησης στα ξένα Πανεπιστήμια καθώς και την παροχή συμβουλών που θα βοηθήσει στην τελική επιλογή του σπουδαστή. Για το σκοπό αυτό γίνονται προκαθορισμένες παρουσιάσεις στα γραφεία μας με χρήση Διαδραστικού πίνακα ή μέσω Skype για όσους δεν έχουν δυνατότητα φυσικής παρουσίας.

 • Την συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων στα Πανεπιστήμια καθώς και τη συγκέντρωση και μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα της χώρας του Πανεπιστημίου.

 • Φροντίζουμε για την επιτυχία του υποψήφιου σπουδαστή στο τεστ εισόδου (εάν υπάρχει) μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων που παρέχονται στο Κέντρο μας κατά την θερινή ή χειμερινή περίοδο, ανάλογα με τo χρόνο έναρξης του A' εξαμήνου σπουδών.

 • Παρέχουμε σειρά μαθημάτων της αντίστοιχης γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου, προκειμένου οι σπουδαστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής κατά το πρώτο διάστημα της διαμονής τους και προαιρετικά ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας, με έμφαση στην ορολογία, για όσους δεν έχουν ‘‘πολύ καλή’’ γνώση αυτής και πρόκειται να εγγραφούν σε Αγγλόφωνα τμήματα Πανεπιστημίων.

 • Παρέχουμε μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας του Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο υποψήφιος, για όσους πρόκειται να εγγραφούν σε μη Αγγλόφωνα προγράμματα ή ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής σε προπαρασκευαστικό έτος, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

 • Αναλαμβάνουμε την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, την εξεύρεση στέγης (Φοιτητική εστία ή κατοικία), την εγκατάσταση και τον εγκλιματισμό τους στο νέο περιβάλλον καθώς και την διεκπεραίωση διαφόρων διαδικαστικών θεμάτων.

 • Κατά την διάρκεια των σπουδών και μέχρι την αποφοίτηση τους παρακολουθούμε την Ακαδημαϊκή πορεία των σπουδαστών και παρέχουμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή υποστήριξη χρειαστεί.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξασφαλίζουμε φοιτητικό δάνειο χωρίς εγγυητή, μέσω Βουλγαρικών Τραπεζών, για το συνολικό ύψος των διδάκτρων.
Το Αγγλόφωνο τμήμα της Κτηνιατρικής οδηγεί σε MSc διάρκειας 5.5 ετών και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης ειδικότητας από αυτές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Βουλγαρικά είναι Κτηνιατρική (MSc: 5.5 έτη σπουδών). Για τα Βουλγαρόφωνα προγράμματα απαιτείται η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού έτους που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου