Τα 10 Σημεία Υπεροχής μας

Τα 10 Σημεία Υπεροχής μας

Ήρθε η ώρα να βοηθήσετε στη πιο σημαντική επιλογή του παιδιού σας ως προς το κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσει καθώς και τη προετοιμασία για την άμεση εισαγωγή του στο κατάλληλο Πανεπιστήμιο που θα του εξασφαλίσει την επιτυχή σταδιοδρομία του. Οι αποφάσεις που θα λάβετε τις επόμενες μέρες ως προς το Κέντρο που εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει το παιδί σας να εκπληρώσει το όνειρό του και να σπουδάσει αυτό που τόσο επιθυμεί, θα πρέπει να βασίζονται σε μια σειρά αξιόπιστων κριτηρίων άκρως απαραίτητων καθώς δεν υπάρχει επ’ ουδενί περιθώριο λάθους.

Τα ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ της Global Education έναντι των άλλων εστιάζονται στα εξής σημαντικά σημεία:

 1. Συζήτηση - Παροχή συμβουλών
  Μετά από μια εκτενή συζήτηση μαζί σας. ενημερωνόμαστε για τις δυνατότητες, τις επιδόσεις, τους στόχους και τις επιθυμίες του υποψήφιου σπουδαστή και είμαστε έτοιμοι να σας συμβουλεύσουμε πάνω σε όποιο εκπαιδευτικό θέμα μας ζητηθεί, στηριζόμενοι στην 35χρονη εμπειρία μας στον χώρο της εκπαίδευσης.
 2. Πλήρης και ειλικρινής ενημέρωση
  Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες - κόστη διαβίωσης που επικρατούν στις χώρες που βρίσκονται τα Πανεπιστήμια.
 3. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
  Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια επιλογής καθώς και την συγκέντρωση και επίσημη μετάφραση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων στην Αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα της χώρας του Πανεπιστημίου.
 4. Προετοιμασία εισαγωγής - Παρουσία στα τέστ
  Εξασφαλίζουμε την επιτυχία του υποψήφιου σπουδαστή στο εισαγωγικό τέστ (εάν υπάρχει), μέσω κατάλληλα επιλεγμένων σημειώσεων ή μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων που παρέχονται στα Κέντρα μας κατά τη θερινή ή χειμερινή περίοδο, ανάλογα με το χρόνο έναρξης του Α' εξαμήνου σπουδών και παρευρισκόμαστε πάντοτε στον χώρο διενέργειας των εξετάσεων.
 5. Παροχή μαθημάτων Ξένων Γλωσσών
  Παρέχουμε μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας του Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο σπουδαστής, για όσους πρόκειται να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικό έτος (με δυνατότητα πραγματοποίησής του εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα), καθώς και ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας με έμφαση στην ορολογία για όσους πρόκειται να εγγραφούν σε Αγγλόφωνα τμήματα τα οποία απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής.
 6. Εγγραφή - Εξεύρεση στέγης - Διαδικαστικά
  Αναλαμβάνουμε την εγγραφή των σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, την εξεύρεση στέγης (Φοιτητική εστία ή Κατοικία), την εγκατάσταση και ενημέρωσή τους στο νέο περιβάλλον καθώς και την διεκπεραίωση διαφόρων διαδικαστικών θεμάτων.
 7. Συνεχής υποστήριξη
  Κατά τη διάρκεια των σπουδών και μέχρι την αποφοίτησή τους παρακολουθούμε την Ακαδημαϊκή πορεία των σπουδαστών μας και παρέχουμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή υποστήριξη χρειαστεί.
 8. Μετεγγραφές - Ιατρικές ειδικότητες - Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την πραγματοποίηση οποιαδήποτε μετεγγραφής φοιτητή μας ζητηθεί, καθώς και την εξεύρεση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε ΑΕΙ, παρέχοντας στο σπουδαστή δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, καθόσον εκπροσωπούμε τα καλύτερα Κρατικά και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια σε 9 χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα εξασφαλίζουμε θέσεις σε σε Νοσοκομεία της Ευρώπης σε απόφοιτους Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών για άσκηση ειδικότητας.
 9. Εκπροσώπηση Πανεπιστημίων
  Εκπροσωπούμε τα καλύτερα Κρατικά και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κεντρική Ευρώπη, έχοντας συνάψει συμβόλαια συνεργασίας με αυτά.
 10. Εγγύηση εισαγωγής
  Η πολύχρονη πείρα, η πολυετής προσφορά μας στο χώρο της εκπαίδευσης και οι συνεχείς προσπάθειες όλων μας είναι η εγγύηση για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς εσάς και κυρίως η καλύτερη υπόσχεση για την εκπλήρωση των δικών σας προσδοκιών και την τήρηση των δικών μας δεσμεύσεων.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου