Ρουμανία Οδοντιατρική

Οδοντιατρική στη Ρουμανία

Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες.

Πανεπιστήμιο "Γρ. Πόπα"
στο Ιάσιο ("Gr. Popa" University of Medicine and Pharmacy)
Πανεπιστήμιο στο Κλούζ Ναπόκα (University of Medicine and Pharmacy - Cluj Napoca)
Πανεπιστήμιο "Βίκτωρ Μπάμπες"
(Victor Babes'' University of Medicine and Pharmacy - Timisoara)

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου