Σπουδές στη Ρουμανία

Σπουδές στη Ρουμανία

Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Ρουμανία προσφέρεται από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, ακαδημίες, πολυτεχνεία, ινστιτούτα και κολλέγια. Τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συντονίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας παρόλο που τα πανεπιστήμια είναι αυτόνομα. Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τον φοιτητή, παρά το γεγονός ότι ακόμα υπόκειται σε διαδικασία διαπίστευσης. Ακόμα και κάποια αναγνωρισμένα ιδιωτικά ιδρύματα πληρούν τις προϋποθέσεις για την προβλεπόμενη οικονομική στήριξη που παρέχει το κράτος.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα στη Ρουμανία απονέμει στους αποφοίτους των εκεί Πανεπιστημίων τους ακόλουθους τίτλους σπουδών:
 • Πτυχίο (“Diploma de Licenta”): Η διάρκεια των σπουδών εξαρτάται από το επιστημονικό πεδίο:
  1. Τρία (3) έτη: Ανθρωπιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σπουδές.
  2. Τέσσερα (4) έτη: Πολυτεχνικές σπουδές.
  3. Πέντε (5) έτη: Φαρμακευτική και αγροτικές σπουδές.
  4. Έξι (6) έτη: Γενική ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και Αρχιτεκτονική.
 • Μάστερ (“Diploma de Master”): Διαρκεί ενάμισι (1,5) με δύο (2) χρόνια κατόπιν της απόκτησης του Bachelor.
 • PhD / Διδακτορικό (“Diploma de Doctor”): Αποκτάται ύστερα από τρία (3) έτη σπουδών. Μπορεί να παραταθεί από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια.

Πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική. Στα ρουμανόφωνα προγράμματα, ο υποψήφιος πρέπει να περάσει επιτυχώς από ένα τεστ γλωσσικής επάρκειας, διαφορετικά υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα διάρκειας εννέα μηνών.
Τα δίδακτρα καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και είναι παρόμοια για όλα τα πανεπιστήμια. Το ύψος τους εξαρτάται από το αντικείμενο σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, τα δίδακτρα των Ιατρικών Σχολών κυμαίνονται στα 4.000 € – 5.500 €, ενώ τα δίδακτρα των υπόλοιπων Σχολών στα 700 € - 1.000 €. Το προπαρασκευαστικό έτος που πρέπει να ολοκληρωθεί αν ο υποψήφιος δεν έχει καμία γνώση της ρουμανικής κοστίζει 700 €. Οι τιμές στα καταλύματα που παρέχονται στους φοιτητές από το πανεπιστήμιο κυμαίνονται μεταξύ 30 € - 140 € ανά μήνα, ενώ στα ιδιωτικά σπίτια μεταξύ 180 € - 300 €. Τέλος, το ελάχιστο κόστος διαβίωαης υπολογίζεται στα 450 € - 500 € / μήνα.
Η Global Education συνεργάζεται με τα παρακάτω Πανεπιστήμια της Ρουμανίας που προσφέρουν Αγγλόφωνα τμήματα:

 • Πανεπιστήμιο "Γρ. Τ. Πόπα" - Ιάσιο ("Gr T. Popa" University - Iasi) / Σπουδές: Ιατρική - Οδοντιατρική - Φαρμακευτική
 • Πανεπιστήμιο "Ιούλιος Χατιεγκάνου" - Κλούζ Ναπόκα ("Iuliu Hatieganu" University - Cluj Napoca) / Σπουδές: Ιατρική - Οδοντιατρική - Φαρμακευτική
 • Πανεπιστήμιο Οβίδιους στην Κωνστάντζα / Κωστάτζα (Ovidius University - Constanta) / Σπουδές: Ιατρική
 • Πανεπιστήμιο "Βίκτωρ Μπάμπες" - Τιμισοάρα (''Victor Babes'' University - Timisoara) / Σπουδές: Ιατρική, Οδοντιατρική
 • Πανεπιστήμιο "Κάρολ Νταβίλα" - Βουκουρέστι ("Carol Davila" University - Bucharest) / Σπουδές: Ιατρική
 • Ιατρικό Πανεπιστήμιο στο Τάργκου Μούρες (University of Medicine and Pharmacy - Targu Mures) / Σπουδές: Ιατρική - Φαρμακευτική
 • Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών και Κτηνιατρικής - Κλούζ Ναπόκα (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca) / Σπουδές: Κτηνιατρική
 • Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών - Βουκουρέστι (Technical University of Civil Engineering - Bucharest) / Σπουδές: Πολιτικός Μηχανικός
 • Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας "Ion Mincu" στο Βουκουρέστι ("Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism - Bucharest) / Σπουδές: Αρχιτεκτονική
 • Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου (Polytechnic University of Bucharest) / Σπουδές: Μηχανολόγος Μηχανικός - Χημικός Μηχανικός - Πληροφορική - Μηχανικός Επιστήμης Υλικών
 • Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας (Polytechnic University of Timisoara) / Σπουδές: Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Χημικός Μηχανικός - Πληροφορική
 • Ακαδημία Οικονομικών Σπουδών στο Βουκουρέστι (Bucharest Academy of Economic Studies) / Σπουδές: Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά - Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ιατρική στη Ρουμανία
 • Οδοντιατρική στη Ρουμανία
 • Φαρμακευτική στη Ρουμανία
 • Κτηνιατρική στη Ρουμανία
 • Πολιτικός Μηχανικός στη Ρουμανία
 • Αρχιτεκτονική στη Ρουμανία
 • Μηχανολόγος Μηχανικός στη Ρουμανία
 • Πληροφορική στη Ρουμανία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Ρουμανία
Romania
Έτος προσχώρησης στην ΕΕ: 2007    |    Πολιτικό σύστημα: Δημοκρατία    |    Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι    |    Συνολική έκταση: 111.910 km2    |    Πληθυσμός: 21,5 εκατομμύρια    |    Νόμισμα: Λέι    |    Eπίσημη γλώσσα: Ρουμανικά

Προτεινόμενες Ειδικότητες

Ιατρική
Οδοντιατρική
Φαρμακευτική
Asset 13
Κτηνιατρική

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου