Ρουμανία Ιατρική

Ιατρική στη Ρουμανία

Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες.

Πανεπιστήμιο "Γρ. Πόπα"
στο Ιάσιο ("Gr. Popa" University of Medicine and Pharmacy)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Oβίδιους
στην Κωνστάντζα (Ovidius University - Constanta)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο "Ιούλιος Χατιεγκάνου"
("Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy - Cluj Napoca)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο "Βίκτωρ Μπάμπες"
("Victor Babes" University of Medicine - Timisoara)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι
(Carol Davila University - Bucharest)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο
στο Τάργκου Μούρες
(University of Medicine - Targu Mures)

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου